Механизми - Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст 

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: obhvat@mon.bg

 

Вижте още:

- Решение №373 от 05.07.2017 г. на МС
- ПМС 100/2018 г. -Механизъм за съвместна работа

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design