Учебен процес - Външно оценяванеhttp://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=104

 

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

 

VІІ клас  

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

 

Вижте още:

- Заповед за определяне на датите за НВО
- НАРЕДБА 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
- НАРЕДБА 11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design