За училището - Знаме    Училищните символи са нашата идентичност, нашата принадлежност към училищната общност. Знамето е изработено от синьо-зелен копринен плат в правоъгълна форма символизиращ морето. От едната страна в центъра отчетливо е изобразен портретът на патрона на училището – Отец Паисий, а от другата страна централно е изобразена годината на създаване на училището 1880 година.

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvoU_XBHfFA

 

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design