Учебен процес 2020/2021 - ВаканцииВаканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

– есенна 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. 

– коледна 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. 

– междусрочна 03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. 

– пролетна за I - XI клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

– I - XII клас

 

Неучебни дни

-19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

-21.05.2021 г. -втори ДЗИ

-25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

-16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

-18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Вижте още:

- Заповед-ваканции на МОН

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design