Национални програми и проекти - Схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“Схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко” се осъществяват с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие" и са предназначени за ученици от І до ІV клас.

Високата консумация на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти сама по себе си не е в състояние да изкорени проблема със затлъстяването, но подобряването на хранителните навици на децата и подрастващите спомага за подобряване на тяхното здраве. Храненето на детето в периода на училищната възраст е много важно за неговото развитие и растеж и за цялостния му психологически и физиологически комфорт. Препоръчително е децата да приемат зеленчуци и плодове няколко пъти дневно, по възможност при всяко хранене.

Вижте още:

- НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схемите

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design