За училището - База      Училището ползва самостоятелна сграда, която е публична общинска собственост. Разполага с модерна материално техническа база. Сградата е санирана с PVC дограма. Изградено е ново локално парно на твърдо гориво. Има 11 класни стаи. Оборудвани са 7 кабинета-компютърна зала, кабинет по физика и астрономия, по химия и ООС, музика, по готварство, технологии и изобразително из-во.  Училището разполага  още с медицински кабинет, библиотека, плувен басейн, физкултурен салон и открита спортна площадка с волейболно, футболно и баскетболно игрище. Има интернет достъп до всички кабинети. Разполага и с модернизиран ученически  стол  с капацитет от 200 места. 

   В училището има изградена подходяща архитектурна среда за деца със специални образователни потребности. Изградена е рампа с достъп за инвалидни колички до първия етаж на училището. Има и санитарни възли достъпни за деца със СОП.

 

https://www.youtube.com/watch?v=luBUHkxjxDI

https://www.youtube.com/watch?v=frSlWSn1TMU

 

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design