За училището - Юбилеен календарЮБИЛЕЕН КАЛЕНДАР

 

1880г.           - вписване в регистрите на образованието като българско основно училище.

1892-1894г. - строеж на собствена сграда със съдействието на кмета Панчо Ст. Бобеков.

1897-1898г. - откриване на приготвително отделение за овладяване на българския език.

1900г.           - училището приема името”Отец Паисий”.

1921-1922г. - откриване на прогимназия. Постъпват за обучение деца и от съседното село Горица.

1923г.           - открива се детско училище.

1923-1924г. - открива се вечерно училище за ограмотяване на възрастни.

1924-1926г. - откриват се две трапезарии за бедни ученици.

1926-1927г. - получен училищен имот 25дка в местността”Глико”-ДВ бр. 142 от 24.ІХ.1926г.

1929-1930г. - основават се фондове ”Детски театър” и „Детска библиотека”.

1935-1936г. - училището става средищно, народно, основно за Руднишка община.

1936г.           - започва набирането на средства за построяване на нова сграда.

1936г.           - откриват се кабинети по физика и химия.

1936г.           - заминава делегация да действа пред министрите на просветата, на войната, на земеделието и др. за постройка на сграда с осем класни стаи.

1947г.           - направена е първата копка за новата сграда.

1959-1960г. - оформяне на училищния двор с баскетболно, волейболно игрище и детска площадка. Седмокласници организират за първи път прощална вечер.

1981-1982г. - откриване на ЕСПУ.

1981-1983г. - модернизация на училището: нова столова, плувен басейн, физкултурен салон и парно отопление.

2005-2009г. - извършва се основен ремонт на училищната база

2009г.           - училището става средищно.

 

Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design