Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми учители, родители и ученици,

Във връзка с Протокол от 20.11.2020г. на общинския кризисен щаб за превенция-Бяла,съобщавам на всички ученици от V до VІІ клас и всички преподаватели на съответните класове, че за периода от 23.11.2020г. до 27.11.2020г.(включително) преминават към обучение в електронна среда от разстояние.

 Забележка:

  1. Обучението в електронна среда от разстояниеще се осъществява в интегрираната от МОН платформа Microsoft Teams.
  2. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично разписание.
  3. Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда е: тридесет минути в прогимназиален етап за учениците от V до VІІ клас включително.           
  4. С оглед на специфичните условия, всички учители работят в домашна среда. При необходимост използват ресурси от училище.


Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design