Новини
Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

С оглед на специфичните условия, всички педагогически специалисти работят дистанционно, в домашна среда.Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design