Новини
От утре - 16.03.2020 г. започва процеса на преподаване и учене  в електронна среда от разстояние. За провеждане на часовете в електронния  дневник "Школо БГ" ще се спазва седмичното разписание, утвърдено за втория учебен срок! Възникналите въпроси ще решаваме в процеса на работа.

Уважаеми учители,

Уважаеми родители,

Подкрепяйте, съдействайте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставяни  чрез съобщения в електронния дневник, под формата на упражнения, попълване на пропуски, консултации, самоподготовка, индивидуална работа. Ще се затвърдява изучения до момента материал.

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано в къщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design