Новини
На основание чл.18, ал.2  т.2 и чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиквам заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла  на 05 декември 2019г. от 16.00 часа в учителската стая,  при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ за третото тримесечие на 2019г.

                        докл.: Димитричка Белева – счетоводител в  ОУВсички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design