Новини
Уважаеми родители,

 Уведомяваме Ви, че на 28.11.2019г. /четвъртък/ от 17.00 часа  в  ОУ „Отец Паисий”, гр. Бяла ще се проведе среща на родителите при следния дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 2. Излъчване по двама представители от паралелка за избор на състав на Обществения съвет  в ОУ „Отец Паисий”, гр. Бяла.

 3. Други.Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design