Новини
 На 23 юли 2018г. от 17.00 часа в учителската стая ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла  при следния дневен ред:

 

1. Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ за второто тримесечие на 2019г.

/докл.: Димитричка Белева – счетоводител в  ОУ/

 

2.Съгласуване на избора на учебници от учителите за ІV клас за учебната 2019/2020г.

/докл.: Дилян Дончев – директор/Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design