Новини
Де к л а р а ц и я в подкрепа на г-н Дилян Дончев –директор на ОУ „Отец Паисий“ гр. Бяла, област Варна.

За пореден път училищната институция стана жертва на агресия и крайно непристойно поведение от страна на ученици и техни близки. За пореден път в нашата държава крадецът си позволи да извика „Дръжте крадеца“ в национален ефир. Ние, учителите, персоналът, общественият съвет към ОУ „Отец Паисий“ и обществеността на гр. Бяла, заставаме твърдо в защита и подкрепа на нашия директор г-н Дилян Дончев. С над 30 години трудов стаж той винаги е успявал да генерира положителна психологическа среда, съдействал е за коректните взаимоотношения в колектива и е успявал да тушира възникнали конфликти. Този път не успя. Този път попадна на хора, които не са способни да разговарят нормално, да изложат възгледите и аргументите си по цивилизован начин. Попадна на примитиви, които са способни единствено да крещят, обиждат и прибягват до физическа саморазправа.

Категорично осъждаме подобни прояви, целящи уронване престижа на училището като институция. Съвременният учител е и родител, и възпитател, и психолог, и педагог, и изповедник на своите ученици.Семейната среда пряко влияе върху успешната социализация и възпитанието на децата. Да станеш родител е лесно, но да бъдеш родител е много трудно! Училища за родители няма. Никой не се ражда агресор. Агресията се учи на улицата и в училище, но най-вече в семейството. В този смисъл нашите усилия като педагози често се превръщат в борба с вятърни мелници. Твърде често в стремежа си за партньорство с родителите не срещаме разбиране и подкрепа от тях. Но свободата вече не е „на върха на копието“, свободата е в спокоен и разумен диалог с изложени факти и аргументи от двете страни. Българският учител не заслужава подобно отвратително отношение. Времената са неблагодарни и грозни за всеки един от нас, независимо с какво се занимава. Социалната система, в която живеем, е лишена от стабилни ценности, от вяра, от цели. Защото какво е това общество, което позволява да се вдига ръка срещу полицаи, лекари и учители? Българският учител има нужда от широка обществена подкрепа и защита, за да не се чувства безсилен, да се чувства спокоен, за да може да изпълнява задълженията си съвестно и с дръзновение.

Дано случилото се да е повод за сериозен обществен дебат за ролята, мястото и статута на българското училище и работещите в него.

 

 Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design