Новини
На 16 октомври 2018 година от 17.00 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла  при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ за третото тримесечие на 2018г.

/докл.: Йорданка  Стоянова – счетоводител в  ОУ/Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design