Новини
На 01 август  2018 година от 17.00 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла  при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на делегирания бюджет на ОУ за второто тримесечие на 2018г.

/докл.: Йорданка  Стоянова – счетоводител в  ОУ/

2.Съгласуване на избора на учебници от учителите за ІІІ и VІІ клас за учебната 2018/2019г.

/докл.: Дилян Дончев – директор/Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design