Новини
На 27 март  2018 година от 17.00 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий“, гр. Бяла  при следния дневен ред:

1. Становище относно делегирания бюджет на ОУ за  2018г.

/докл: Йорданка  Стоянова – счетоводител в  ОУ/

2. Съгласуване и изразяване на становище относно план-приема за учебната 2018/2019г.

 /докл: Дилян Дончев – директор ОУ/Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design