Новини
Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за учениците от следните паралелки:

1.Учениците от Vа, Vб клас да преминат към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за периода от 18.11.2021г. до 24.11.2021г. включително, при спазване на следното разписание на часовете и утвърдена седмична програма за І учебен срок.

2.Учениците от VІа клас да преминат към обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за периода от 25.11.2021г. до 01.12.2021г. включително, при спазване на следното разписание на часовете и утвърдена седмична програма за І учебен срок. Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design