Новини
Учениците от ІІа, Vа, Vб, VІа, VІІа и VІІб клас  продължат обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, считано от 11.11.2021г.(четвъртък) при спазване на следното разписание на часовете:Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design