Обществен съвет - Протоколи


- 7-Протокол от заседанието на ОС от 13.09.2021г.

- 6-Протокол от заседанието на ОС от 04.02.2021 г.

- 5-Протокол от заседание на ОС от 20.11.2020 г.

- 4-Протокол от заседание на ОС от 15.10.2020 г.

- 3-Протокол от заседание на ОС от 10.09.2020 г.

- 2-Протокол от заседание на ОС от 20.02.2020 г.

- 1-Протокол от заседание на ОС от 12.12.2019 г.

- 0-Протокол от събранието на родителите от 12.12.2019

- 15-Протокол от заседание на ОС от 05.12.2019 г.

- 14-Протокол от заседание на ОС от 23.07.2019 г.

- 13-Протокол от заседание на ОС от 23.04.2019 г.

- 12-Протокол от заседание на ОС от 27.03.2019 г.

- 11-Протокол от заседание на ОС от 12.02.2019 г.

- 10-Протокол от заседание на ОС от 16.10.2018 г.

- 9-Протокол от заседание на ОС от 01.08.2018 г.

- 8-Протокол от заседание на ОС от 24.04.2018 г.

- 7-Протокол от заседание на ОС от 27.03.2018 г.

- 6-Протокол от заседание на ОС от 29.01.2018 г.

- 5-Протокол от заседание на ОС от 17.10.2017 г.

- 4-Протокол от заседание на ОС от 07.09.2017 г.

- 3-Протокол от заседание на ОС от 04.05.2017 г.

- 2-Протокол от заседание на ОС от 14.03.2017 г.

- 1-Протокол от заседание на ОС от 13.12.2016 г.

- 0-Протокол от събранието на родителите

Съобщения

Данни за контакт

OУ "Отец Паисий"

ГР.БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
9101 Бяла,
ул. ”Андрей Премянов” №12,
телефон/факс: 05143 / 23-67,
e-mail: ou_otecpaisii_byala@abv.bg
Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design