Новини


Съобщение:

І. Учениците от Іи ІV клас да преминат към обучение в електронна среда

от...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Уважаеми учители, родители и ученици,

Във връзка с Протокол от 20.11.2020г. на...

Тържественото откриване на новата учебна 2020/2021 година с...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design