Новини


На 12 февруари 2019 година от 16.40 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към...

Седмично учебно разписание на учениците от V до VІІ клас за ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 годинаСедмично учебно разписание на учениците от І до ІV клас за ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 година1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design