Новини


На 23 април 2019 година от 17.30 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ...

На 27 март 2019 година от 17.30 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец...

На 27 март 2019 година от 16.40 часа в учителската стая  ще се проведе заседание на Обществения съвет към ОУ „Отец...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички права запазени! ©ОУ Отец Паисий
Suzara web design